Snerydning og saltning

Fem måneder om året er der risiko for frost og sne i Danmark. Det er vigtigt at undgå glatte eller snedækkede køre- og gangarealer på din matrikel, så køretøjer kan komme uhindret frem, og man undgår faldulykker.

Med en serviceaftale hos Holms Anlægsgartneri, på snerydning og glatførebekæmpelse kan du være sikker på, at veje, parkeringspladser, fortove og gangarealer altid bliver ryddet og saltet, så arealerne er fremkommelige og sikre. Vi har 24 timers beredskab og er tilknyttet varslingstjeneste om vejrudviklingen.

  • Sarte planter bør vinterdækkes, og træer og buske beskyttes med saltmåtter, så de kan stå smukt uden frostskader, når foråret kommer.
  • Snerydning og glatførebekæmpelse
  • Døgnservice
  • Opstilling af saltmåtter
  • Udlægning/spredning af grus og sand

Uanset opgaven så lad Holms Anlægsgartneri stå for den fremtidige saltning og snerydning. Så er du sikker på et godt og professionelt resultat.

Pleje & vedligehold

Sprøjtning mod ukrudt Læs mere
Stubfræsning Læs mere
Træfældning, pleje og beskæring Læs mere
Rul til toppen