Garanti

Danske Anlægsgartneres Garantiordning sikrer kunderne erstatning ved mislykkede anlægsprojekter.

Garantiordningen omfatter Håndværkets Ankenævn, der behandler bl.a. uoverensstemmelser mellem medlemmerne af Danske Anlægsgartnere og deres kunder.

Garantiordningen er et sikkerhedsnet, der sørger for, at kundernes rettigheder sikres både med hensyn til det udførte arbejdes kvalitet og pris. Og dette også i de tilfælde hvor det pågældende anlægsgartnerfirma er lukket eller ikke indstillet på at udbedre de påviste mangler mv.

Med venlig hilsen
Jannik Holm
Anlægsgartner

Rul til toppen