Støttemure og stendiger

Støttemure – opført af professionelle.

En støttemur bruges til at støtte en jordskråning eller en terrasse opbygning, og sikre at jorden holdes tilbage. Jorden/fylden afstives ved niveauforskelle i terrænet og man kan dermed hindre at skråningen styrter sammen, og at jorden eroderes af vand.

Man udnytter pladsen væsentligt bedre ved at opføre en støttemur, frem for at lade jorden stå med en naturlig hældning.

Anlægsgartner Jannik Holm er ekspert i støttemure og har mere end 10 års erfaring.

En korrekt opført støttemur er en god støttemur

Når en støttemur opføres, er det altafgørende at arbejdet udføres korrekt. Ellers opstår der risiko for at støttemuren kollapser. Igennem årene har vi udført et utal af støttemure – det er din garanti for at vi udfører arbejdet ordentligt.

Der er mange ting at tage højde for, når man opfører støttemure, bl.a.:

  • Der bør etableres dræn bag muren, samt et drænende lag
  • En støttemur bør altid placeres på et fundament af jordfugtig beton og stabilt grus
  • Bruges der hule blokke til støttemuren, kan de med fordel fyldes med beton eller sand for at øge støttemurens egenvægt og bæreevne

Muren bør hælde, med mindre den er meget lav, for at opnå tilstrækkelig stabilitet.

Støttemure kan udføres i følgende

  • Beton
  • Brosten/granit
  • Kampesten
  • Træ
  • Jern
  • Gabioner/rionet

Andet anlægsarbejde

Belægninger & trapper Læs mere
Beplantning Læs mere
Græsplæner Læs mere
Grønne tage Læs mere
Havehegn Læs mere
Støttemure og stendiger Læs mere
Tegning og projektering Læs mere
Vand i haven Læs mere
Legeplads Læs mere
Rul til toppen