Beplantning

Når man vil tilplante sin have eller et andet grønt område, må man bl.a. tage højde for lys og jordbundsforhold i plantevalget. Nedenfor gives nogle eksempler på plante opgaver.

De forskellige beplantnings typer:

  • Hækplantning
  • Staudebede
  • Bunddække
  • Buskbeplantning
  • Læhegn
  • Alléer
  • Vandplanter/sumpplanter
  • Surbunds planter

Andet anlægsarbejde

Belægninger & trapper Læs mere
Beplantning Læs mere
Græsplæner Læs mere
Grønne tage Læs mere
Havehegn Læs mere
Støttemure og stendiger Læs mere
Tegning og projektering Læs mere
Vand i haven Læs mere
Legeplads Læs mere
Rul til toppen